Facebook
Google+
Instagram
KAFLOWE PIECE KUCHENNE
KAFLOWE PIECE KUCHENNE Przypuszczalnie wiele osób pamięta stary piec i krzątającą się obok babcię, częstującą szklanką gorącego kakao i chrupiącym swojskim chlebem. Takie wspomnie­nia powo­dują, że pewnego dnia pragniemy posiadać swój własny, często niepowtarzalny, piec kaflowy, cieszyć się jego ciepłem i przy okazji wspaniałym nastrojem…
Więcej
HOXTER
HOXTER Wkłady piecowe, akumulacyjne i wodne; większe ciepło przy mniejszym zużyciu paliwa...
Więcej
Rewelacyjne kominki gazowe
Rewelacyjne kominki gazowe Kliknij koniecznie. Zdziwisz się jak to działa.
Specjalnie dla Państwa  zamontowaliśmy na ekspozycji kominek gazowy. Zapraszamy serdecznie. Od niedawna pracujemy również w soboty.
Więcej
Piece kaflowe SOMMERHUBER
Piece kaflowe SOMMERHUBER Duże formy kafli, harmonia przez kontrasty, cudowne projekty, piękno w najczystszej postaci... 
Więcej
ZACHWYCAJĄCE PIECE
ZACHWYCAJĄCE PIECE Re­tro ele­gan­cja, szyk no­wo­cze­sne­go wzor­nic­twa. Nie­miec­kie pie­ce wol­no­sto­ją­ce to naj­lep­sza al­ter­na­ty­wa dla tra­dy­cyj­nych ko­min­ków. Wy­ko­na­ne z wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów, cha­rak­te­ry­zu­ją się pięk­ny­mi de­ta­la­mi.
Więcej

Oferta produktowa

Obudowy kominkowe Technologia
Obudowy kominkowe Technologia
Wkłady kominkowe
Wkłady kominkowe
Wkłady z płaszczem wodnym
Wkłady z płaszczem wodnym
Zduńskie paleniska piecowe
Zduńskie paleniska piecowe
Piecyki kominkowe na drewno
Piecyki kominkowe na drewno
Piecyki kominkowe z płaszczem wodnym
Piecyki kominkowe z płaszczem wodnym
Piecyki kominkowe na pellet
Piecyki kominkowe na pellet
Piecyki na pellet z płaszczem wodnym
Piecyki na pellet z płaszczem wodnym
Kuchnie wolnostojące
Kuchnie wolnostojące
Promocje-Wyprzedaż
Promocje-Wyprzedaż
Wkłady kominkowe na gaz
Wkłady kominkowe na gaz
Akcesoria do kominków
Akcesoria do kominków
zobacz pełną ofertę
Strefa dla Architektów
Strefa dla Architektów
Strefa architekta w dążeniu do idealnego kominka…
Zapraszamy do współpracy Architektów, Projektantów Wnętrz, Firmy Projektowe.

Czytaj więcej
Hoxter - ważne informacje
Hoxter - ważne informacje
Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re chcą mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać pa­le­nie w ko­min­ku przy jed­no­cze­snym opty­mal­nym roz­pro­wa­dze­niu po­wie­trza po kil­ku po­miesz­cze­niach.
Czytaj więcej
„Wszyscy” są tańsi niż BRUNNER! - Jesteśmy dumni
„Wszyscy” są tańsi niż BRUNNER! - Jesteśmy dumni
Dlaczego? Ponieważ przy budowie pieca kaflowego tańsze rozwiązanie nigdy nie okazuje się lepsze...
Czytaj więcej
Hase. Zachwycające piece!
Hase. Zachwycające piece!
Dobre piece pochodzą z Niemiec. Z Trier. 
Wszystko przemawia za piecami Hase. 

Czytaj więcej
Hoxter wodny
Hoxter wodny
De­cy­du­jąc się na wkład ko­min­ko­wy z płasz­czem wod­nym podłą­czo­nym ze zbior­ni­kiem aku­mu­la­cyj­nym – bu­fo­rem ma­my wspa­nia­łą al­ter­na­ty­wę dla in­nych źró­deł ogrze­wa­nia.
Czytaj więcej
Kominki na gaz
Kominki na gaz
Kominki gazowe to nie tylko elegancki design i wizja żywego ognia, to także bezproblemowa obsługa i możliwość montażu w każdym miejscu. Jakie są zalety posiadania urządzenia grzewczego na gaz?
Czytaj więcej