Wkłady kominkowe Hoxter - gwarancja zawsze czystej szyby, a to dopiero początek zalet…

kominki Hoxter

Produkty Hoxter spełniają najwyższe wymagania jakościowe i oferują maksymalny komfort użytkowania

Magia Ognia - nowoczesne zduństwo Gliwice - przy zastosowaniu wkładów kominkowych firmy Hoxter tworzy produkty wysokiej klasy i jakości. Dzięki doświadczeniu oraz cierpliwej i cennej ludzkiej pracy tworzymy wyjątkowe kominki i piece kaflowe. 

DLACZEGO POLECAMY PAŃSTWU WKŁADY KOMINKOWE HOXTER?

KOMFORT CZYSTEJ SZYBY


Przy wyborze kominka utrzymanie szyby w należytej czystości należy do priorytetów. Firma Hoxter spełnia te oczekiwanie w 100%. System doprowadzenia powietrza do komory spalania jest skonstruowany w taki sposób, że doprowadzane do paleniska powietrze jest nawiewane na szybę. Dzięki czemu powstaje dynamiczna osłona, która odprowadza zanieczyszczenia, kurz i sadzę z powrotem do paleniska.

KOMINKI HOXTER - PODWÓJNE PRZESZKLENIE

 

Podwójne przeszklenie to odpowiedź na aktualne standardy w branży budowlanej. Dzięki podwójnie przeszklonej szybie w kominkach Hoxter możesz cieszyć się intensywnym płomieniem bez przegrzania pomieszczenia. Przez zastosowanie nowoczesnej izolacji budowlanej, zapotrzebowanie na ogrzanie całych domów lub pojedynczych pomieszczeń znacznie zmalało. Dzięki zastosowaniu podwójnego przeszklenia cechy izolacyjne drzwiczek zostały znacząco polepszone tak, że ilość ciepła promieniującego przez drzwiczki do pomieszczenia została zredukowana. Przez to nie dochodzi do przegrzania pomieszczenia. Sprawdź dostępne w Magii Ognia produkty Hoxter!

ŁATWA OBSŁUGA


We wkładach kominkowych Hoxter paleniska są tak szczelne, że ogień natychmiast reaguje na najmniejszą regulację powietrza. Elementy pomagające w obsłudze wkładu zostały tak skonstruowane, że te, które są w użyciu są naturalnie schładzane. Dzięki zastosowaniu np. stali szlachetnej efekt chłodzenia jest wzmocniony. Formy i ruchy poszczególnych elementów zostały stworzone w taki sposób, że są bardzo naturalne i intuicyjne w obsłudze.

WKŁADY KOMINKOWE HOXTER Z DODATKOWĄ MASĄ AKUMULACYJNĄ 


Masa akumulacyjna połączona z wkładem kominkowym zwiększa wartość użytkową kominka. Kominek akumulacyjny pozwala przez dłuższy czas akumulować ciepło oraz emituje zdrowe promieniowanie cieplne. Ten typ kominka nie wymaga częstego dokładania drewna. Ciepłe spaliny nagrzewają wymiennik ciepła, który w formie nadbudowy akumulującej (krążków) nasadzony jest bezpośrednio na wkład lub w formie kanałów akumulacyjnych umieszczany jest obok wkładu. Wymiennik ciepła wykonany jest z ciężkich materiałów, potrafiących akumulować ciepło pochodzące ze spalin. Zmagazynowane ciepło powoli uwalnia się na obudowę kominka, a następnie promieniuje do pomieszczenia, dając zdrowy i przyjemny efekt. Wkłady kominkowe Hoxter to zatem gwarancja doskonałego ogrzewania.

 

 

KRĄŻKI AKUMULACYJNE HOXTER

 

Krążki akumulacyjne Hoxter pozwalają na znaczne zwiększenie mocy akumulacyjnej urządzenia. Przy użyciu pięciu krążków energia jest efektywnie gromadzona w masie akumulacyjnej o wadze około 150 kg i następnie po wypaleniu paliwa oddawana jest przez kilka godzin do pomieszczenia. Takie rozwiązanie jest bardzo proste, efektywne i niezależne od innego źródła energii.

FIRMA HOXTER - WYDAJNE SPALANIE I MAŁA ILOŚĆ ODPADÓW


Wiele zalet dla użytkownika ma zastosowanie bezrusztowego spalania. We wkładach firmy Hoxter materiał opałowy wypala się aż do najdrobniejszego popiołu, dzięki czemu cała energia cieplna zostaje wykorzystana. Sprzyja to wszystko czystemu spalaniu i pozwala na utrzymanie szyby w czystości.
 

AUTOMATYCZNA KONTROLA SPALANIA HOS

 

Elektroniczne sterowanie HOS monitoruje cały proces spalania. Za pomocą przepustnicy precyzyjnie dozuje ilość powietrza dostarczanego do paleniska aż do całkowitego zamknięcia klapy w ostatniej fazie spalania drewna. Gwarantuje to najbardziej efektywne wykorzystanie całej energii cieplnej z paliwa oraz bezpieczne spalanie. W zależności od przeznaczenia wkładu kominkowego regulację można uzupełnić o dodatkowy moduł sterujący pompą obiegu kotła lub moduł kontrolujący podciśnienie we wnętrzu. Nowoczesny wyświetlacz z intuicyjnym sterowaniem komunikuje się z centralą bezprzewodowo i wyświetla aktualne informacje o procesie spalania. Kominki Hoxter to nowoczesne rozwiązanie dla Twojego domu!

FILMY HOXTER

IDYWIDUALNY DESIGN KOMINKA

KOLOR SZAMOTU W KOMINKACH HOXTER 


Oprócz standardowej jasnej wykładziny szamotowej, Hoxter oferuje również ciemną wykładzinę we wnętrzu wkładu kominkowego. Jasna czy ciemna wykładzina szamotowa – Ty decydujesz. Ciemna wykładzina jest barwiona w całości, a nie tylko na powierzchni. Wybierasz także pasującą klamkę i regulację powietrza – ze stali nierdzewnej lub z czarną teflonową powłoką. Hoxter oferuje szeroki wybór ram montażowych i maskujących o różnych wymiarach i na zamówienie. 

KONFIGURACJA PRODUKTU

 

Produkty firmy Hoxter mogą być skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Wszystkie elementy sterujące są dostępne w wersji pokrytej czarnym teflonem, dostępnych jest również kilka wzorów klamek i ram.

Wkłady kominkowe Hoxter spełniają̨ najwyższe wymagania dotyczące jakości, ekologii oraz zapewniają̨ maksymalny komfort użytkowania

Wkłady Hoxter idealnie nadają się do nowoczesnych domów z rekuperacją. Dzięki zastosowaniu szyby z podwójnym przeszkleniem, wkłady nie powodują przegrzania pomieszczenia. Poprzez możliwość dodania krążków akumulacyjnych, możemy znacząco zwiększyć moc akumulacyjną urządzenia.

Wkłady Hoxter to niezależne źródło energii. W dzisiejszych czasach najbardziej pożądanym sposobem ogrzewania są kominki akumulacyjne i kominki powietrzne. Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re chcą mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać pa­le­nie w ko­min­ku przy jed­no­cze­snym opty­mal­nym roz­pro­wa­dze­niu po­wie­trza w kil­ku po­miesz­cze­niach. Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter do­sko­na­le na­da­ją się do stwo­rze­nia ko­min­ka aku­mu­la­cyj­ne­go, me­cha­ni­zmy wkła­dów do gó­ry podno­szo­nych są nie­za­wod­ne na­wet przy wy­so­kich tem­pe­ra­tu­rach. 

Zdun to marka dla Ciebie - Hoxter jest marką dla zdunów, a nowoczesne zduństwo to nasza specjalizacja

 
 
 
DOSTĘPNE PRODUTY ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ