Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, dlatego tak dużo mówi się na temat walki ze smogiem. Jednak często słyszymy, że smog powstaje miedzy innymi przez palenie drewna w kominku. Natomiast drewno jest paliwem odnawialnym, należycie przygotowane i poprawnie spalane nie zanieczyszcza środowiska, nie emituje szkodliwych związków do atmosfery. Jako branża zduńska, walczymy o to, by nie zakazywać w ogóle spalania paliw stałych czyli m.in drewna, lecz by wprowadzić nowe, europejskie rozwiązania prawne, które zabezpieczają czystą emisję ze współczesnych pieców i kominków.
 
Czy jest możliwe ogrzewanie domu piecem opalanymi drewnem z gwarancją czystego spalania – bez smogu ?
 
Za naszymi granicami budowanie nowoczesnych kominków cieszy się coraz większym poparciem grup ekologicznych. Wprowadzone zostały konieczne zmiany, które przede wszystkim gwarantują czystą emisję spalania. Takie zmiany i edukacja w tym temacie potrzebne są również w Polsce. Dlatego jako zdunowie, podejmujemy działania na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska poprzez:
1. Instalowanie jedynie takich urządzeń, które określają limity dopuszczalnej emisji spalin. Nowoczesne wkłady kominkowe są produkowane na wysokim standardzie, zapewniając przy tym bezpieczeństwo, mniejsze zużycie surowca więc oszczędność oraz wysoką sprawność. Należy inwestować jedynie w produkty spełniające wymagania Ekoprojektu, które spełniają normę BlmSchV2. Określa ona maksymalną emisję pyłów oraz dwutlenku węgla do atmosfery. Jedynie takie piece zapewnią efektywne, ekonomiczne oraz ekologiczne spalanie.
2. Prowadzimy proekologiczną edukację naszych klientów w temacie poprawnego palenia w kominku. Zwracamy uwagę jak odpowiednio przygotować drewno na opał. Uczymy klientów jak palić tak, aby piec nie wytwarzał toksycznych związków, które uwalniają się wraz z dymem do środowiska.
3. Promujemy dostępne lokalnie odnawialne źródła energii.

Nie chcemy dopuścić, by można było zarzucić budowanym przez nas urządzeniom grzewczym, że przyczyniają się do zanieczyszczania powietrza. Potrzeba oddychania czystym powietrzem dotyczy nas wszystkich. Nie chcemy szkodzić zdrowiu. Nie chcemy żyć w smogu. Wiemy, że jeżeli zastosujemy się do zaleceń, będziemy palić w kominku odpowiednio oraz dobrze przygotowanym drewnem, to piec nie będzie wytwarzał toksycznych związków, które uwalniają się wraz z dymem do środowiska. Takie użytkowanie pieca nie jest szkodliwe. Prawidłowe spalanie drewna jest działaniem proekologicznym. Ponieważ drewno to forma biomasy, która jest również odnawialnym źródłem energii, do tego dostępna lokalnie. Jeżeli posiadamy wkład kominkowy spełniający wszystkie normy, właściwie go użytkujemy, używamy wysokiej jakości drewno, które jest spalane w odpowiednich warunkach- to jest to skuteczny sposób na walkę ze smogiem.Chcielibyśmy doprowadzić do tego by:
1. W regulacjach prawnych wprowadzono dopuszczalne normy emisji spalin, które będą na takim poziomie, który nie powoduje pogorszenia jakości powietrza. Możemy tu przyjąć normy ogólnopolskie, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2022r. wg ustawy Ekodesign lub jeszcze wymagające i spełniające wymogi obowiązujące w takich krajach jak Austria czy Niemcy, w których gwarantują niezanieczyszczanie powietrza ani w górskich kurortach ani w położonych w dolinach ośrodkach przemysłowych.
2. Doprowadzić do sytuacji, że do budowania i użytkowania będą dopuszczone jedynie takie piece i kominki, które technicznie będą spełniały określone wymagania emisyjne i będą na to posiadały odpowiedni certyfikat
3. W celu zabezpieczenia właściwej instalacji, a potem poprawnego funkcjonowania, doprowadzić do sytuacji w której osoby nie uprawnione – bez odpowiednich szkoleń, egzaminów i kwalifikacji zawodowych potwierdzonych przez uprawnioną do tego celu organizację prowadzącą kształcenie zawodowe- nie będą mogły wykonywać zawodu zduna i budować urządzeń grzewczych typu piece i kominki. Tylko rekomendowani specjaliści, mogą zagwarantować pożądaną przez mieszkańców jakość urządzeń i jakość emisji spalania.
4. Wprowadzić rozwiązania kontrolne zabezpieczające przed niewłaściwym ich użytkowaniem – tak techniczne w samych urządzeniach – np. sterowniki z systemem monitorującym itp. oraz zewnętrzne – przez system kontroli odpowiednich służb – np. kominiarskich system kar itp.