W ciągu ostatnich kilku lat bardzo dużo się słyszy, że smog powstaje miedzy innymi przez palenie drewna w kominku. Media atakują naszą branżę nieprzyjemnymi i często nieprawdziwymi wiadomościami. W wielu miejscowościach w Polsce jesienią i zimą przekraczane są normy zanieczyszczeń powietrza, spowodowane przez tzw. niską emisję.

DREWNO JEST PALIWEM ODNAWIALNYM, NIEUCIĄŻLIWYM DLA LUDZI, NIE ZANIECZYSZCZA ŚRODOWISKA, NIE EMITUJE SZKODLIWYCH ZWIĄZKÓW DO ATMOSFERY - POD WARUNKIEM, ŻE JEST NALEŻYCIE PRZYGOTOWANE I POPRAWNIE SPALANE.
 
JAK WŁAŚCIWIE PRZYGOTOWAĆ DREWNO NA OPAŁ?
Ekologiczne, a także efektywne jest palenie drewnem sezonowanym przez okres od roku do trzech lat, bądź zakupionym z pewnego źródła z potwierdzoną zawartością wilgoci na poziomie ok. 15-20 proc. Drewno nie powinno być zbyt grube. Idealne to takie, o wadze do 1,5 kg lub średnicy 6-12cm. Kawałki powinny być kilka centymetrów krótsze od paleniska.

DLACZEGO TA WAŻNE JEST PALENIE SUCHYM DREWNEM?
Drewno o wilgotności na poziomie 15-20% spala się dłużej w porównaniu do drewna o wyższej wilgotności. Dzięki mniejszemu zużyciu paliwa ogrzewanie staje się bardziej ekonomiczne. Mokrego drewna zużywa się około dwa razy więcej. Oprócz względów ekonomicznych, ważne jest również nasze bezpieczeństwo. Podczas spalania mokrego drewna ma miejsce połączenie dymu i odparowanej wilgoci zawartej w nieodpowiednio wysuszonym drewnie. Tworzy się wtedy w kominie warstwa kreozotu (smoły drzewnej), która może być bezpośrednią przyczyną pożaru komina. Może również stopniowo ograniczać przekrój, co w efekcie doprowadzi do jego całkowitego zatkania. Kreozot osiada również na ściankach paleniska ograniczając moc grzewczą i doprowadza do uszkodzenia wkładu. Oprócz tego palenie mokrym i nieodpowiednio przygotowanym drewnem powoduje brudzenie się szyby w kominku oraz specyficzny wędzony zapach w mieszkaniu. Doprowadza również do zanieczyszczenia środowiska oraz emituje szkodliwe związki do atmosfery. Dlatego niezwykle ważne jest aby nie palić mokrym drewnem w kominku.

JAK ODPOWIEDNIO PALIĆ W KOMINKU?
Wiemy już, jak ważne jest używanie właściwie przygotowanego drewna. Lecz oprócz odpowiedniego paliwa, ważny jest sposób rozpalania ognia w piecu.
Proces spalania powinien być rozpoczęty od góry, wtedy wszystkie substancje oraz części lotne zawarte w paliwie będą dopalone, nie będą emitować zanieczyszczeń do środowiska. Bardzo istotne jest również odpowiednie ułożenie opału. Drewno powinno być ułożone naprzemiennie (prostopadle i równolegle) od największego do najmniejszego kawałka. Następnie na sam wierzchołek stosu, najlepiej użyć szczapy z drewna miękkiego. Żeby rozpalić ogień w kominku należy używać wyłącznie podpałki. Nigdy nie powinna być to gazeta, tektura czy opakowanie. Zawierają one niebezpieczne metale ciężkie oraz wytwarzają dużo drobnego popiołu łatwo ulatującego kominem.
Należy również zwrócić uwagę na przepływ powietrza. Ważna jest manualna lub automatyczna kontrola nad jego przepływem. Kiedy rozpalamy ogień lub dokładamy drewno do kominka, należy pamiętać, aby otworzyć maksymalnie dopływ powietrza. Jeżeli we wkładzie zamontowywany jest szyber- należy go otworzyć. Krótką droga spalin zapewni należyty ciąg w fazie rozpalania drewna. Przy nieodpowiedniej ilości powietrza podczas spalania powstaje szkodliwy tlenku węgla – CO, który emituje do atmosfery, powodując przy tym zanieczyszczenie środowiska. Kominek może być wyposażony w automatyczną regulacje powietrza tzw. optymalizator procesu spalania. Poprzez analizę temperatury spalin reguluje on automatycznie ilość potrzebnego tlenu do procesu spalania.

EFEKTYNE, EKONOMICZNE ORAZ EKOLOGICZNE PALENIE W KOMINKU
Nowoczesne wkłady kominkowe są produkowane na wysokim standardzie, zapewniając przy tym bezpieczeństwo, mniejsze zużycie surowca więc oszczędność oraz wysoką sprawność. Należy inwestować jedynie w produkty spełniające wymagania Ekoprojektu, które spełniają normę BlmSchV2. Określa ona maksymalną emisję pyłów oraz dwutlenku węgla do atmosfery. Jedynie takie piece zapewnią efektywne, ekonomiczne oraz ekologiczne spalanie.

  

 
ZATEM, CZY PALENIE DREWNEM JEST EKOLOGICZNE?
Jeżeli zastosujemy się do zaleceń, będziemy palić w kominku odpowiednio oraz dobrze przygotowanym drewnem, to piec nie będzie wytwarzał toksycznych związków, które uwalniają się wraz z dymem do środowiska. Takie użytkowanie pieca nie jest szkodliwe. Prawidłowe spalanie drewna jest działaniem proekologicznym. Ponieważ drewno to forma biomasy, która jest również odnawialnym źródłem energii, do tego dostępna lokalnie. Jeżeli posiadamy wkład kominkowy spełniający wszystkie normy, właściwie go użytkujemy, używamy wysokiej jakości drewno, które jest spalane w odpowiednich warunkach- to jest to skuteczny sposób na walkę ze smogiem.


 
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty: