Facebook
Google+
Instagram

Dlaczego polecamy Państwu Hoxtera?
DZIĘKI HOXTEROWI OGRZEWANIE STANIE SIĘ PAŃSTWA NOWĄ PASJĄ 

W dzisiejszych czasach najbardziej pożądanym sposobem ogrzewania są kominki akumulacyjne i kominki powietrzne. Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re chcą mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać pa­le­nie w ko­min­ku przy jed­no­cze­snym opty­mal­nym roz­pro­wa­dze­niu po­wie­trza po kil­ku po­miesz­cze­niach. Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter do­sko­na­le na­da­ją się do stwo­rze­nia ko­min­ka aku­mu­la­cyj­ne­go, me­cha­ni­zmy wkła­dów do gó­ry podno­szo­nych są nie­za­wod­ne na­wet przy wy­so­kich tem­pe­ra­tu­rach. Wkła­dy są rów­nież ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób ce­nią­cych so­bie do­sko­na­łość i pięk­ny de­si­gn.

DLACZEGO POLECAMY PAŃSTWU WKŁADY FIRMY HOXTER? 

1. KOMFORT CZYSTEJ SZYBY
Przy wyborze kominka utrzymanie szyby w należytej czystości należy do priorytetów. Firma Hoxter spełnia te oczekiwanie w 100%. System doprowadzenia powietrza spalania jest skonstruowany w taki sposób, że doprowadzane do paleniska powietrze jest nawiewane na szybę. Dzięki czemu powstaje dynamiczna osłona, która odprowadza zanieczyszczenia, kurz i sadzę z powrotem do paleniska.

2. PODWÓJNE PRZESZKLENIE
Dzięki podwójnie przeszklonej szybie możesz cieszyć się intensywnym płomieniem bez przegrzania pomieszczenia. Przez zastosowanie nowoczesnej izolacji budowlanej, zapotrzebowanie na ogrzanie całych domów lub pojedynczych pomieszczeń znacznie zmalało. Dzięki zastosowaniu podwójnego przeszklenia cechy izolacyjne drzwiczek zostały znacząco polepszone tak, że ilość ciepła promieniującego przez drzwiczki do pomieszczenia została zredukowana. Przez co nie dochodzi do przegrzania pomieszczenia.
 

3. ŁATWA OBSŁUGA
W wkładach firmy Hoxter paleniska są tak szczelne, że ogień natychmiast reaguje na najmniejszą regulację powietrza. Elementy pomagające w obsłudze wkładu zostały tak skonstruowane, że te, które są w użyciu są naturalnie schładzane. Dzięki zastosowaniu np. stali szlachetnej efekt chłodzenia jest wzmocniony. Formy i ruchy poszczególnych elementów zostały stworzone w taki sposób, że są bardzo naturalne i intuicyjne w obsłudze.

4. WYDAJNE SPALANIE I MAŁA ILOŚĆ ODPADÓW
Wiele zalet dla użytkownika ma zastosowanie bezrusztowego spalania. We wkładach firmy Hoxter materiał opałowy wypala się aż do najdrobniejszego popiołu, dzięki czemu cała energia cieplna zostaje wykorzystana. Sprzyja to wszystko czystemu spalaniu i pozwala na utrzymanie szyby w czystości.

5. DESIGN DRZWICZEK Z WYJMOWANYM UCHWYTEM
Rączka kominka dostępna jest w wersji czarnej lub nierdzewnej, klasycznej sprężynowej lub prostej i wąskiej. W przypadku drzwiczek z górnym wysuwem firma Hoxter opracowała oryginalną rączkę zdejmowaną.  Wyjmowany uchwyt drzwiczek pozwala na stworzenie naturalnego niezakłóconego widoku ognia. W dolnej części drzwiczek znajduje się gniazdo, do którego należy wsunąć uchwyt. Po zamknięciu paleniska, uchwyt może zostać w drzwiczkach lub może być wyjęty i przechowywany w specjalnie zaprojektowanej obudowie.6. WYKŁADZINA PALENISKA 
Oprócz standardowej jasnej wykładziny, Hoxter oferuje również ciemną wykładzinę we wnętrzu wkładu kominkowego. Została ona zaprojektowana i stworzona do wnętrz, w których jasna wykładzina paleniska mogłaby rozpraszać
7. TYLNE PRZYKŁADANIE
Tylne przeszklenie stanowi czyste rozwiązanie dla Twojego mieszkania lub domu. Dzięki temu szyba widokowa daje swobodne spojrzenie na płomienie z pomieszczenia, a tylne drzwiczki służą tylko do załadunku drewna. Tylne drzwiczki są  tak skonstruowane, że są niewidoczne przez przednią szybę, nie wpływają również na efektywność spalania ani czystość szyby
8. WKŁADY KOMINKOWE Z DODATKOWĄ MASĄ AKUMULACYJNĄ 
Masa akumulacyjna połączona za wkładem kominkowym zwiększa wartość użytkową kominka. Dzięki swoim zdolnościom akumulacyjnym wydłuża częstotliwość dokładania paliwa oraz promieniuje zdrowym ciepłem.


Parametry techniczne oraz oferta cenowa znajduje się tutaj.
 
Hoxter_katalog_pdf
Hoxter_katalog_broszura_pdf
Hoxter_katalog_nowy_pdf
Opublikowano: 30.11.-0001

Skontaktuj się z nami

Magia Ognia
ul. Daszyńskiego 153
(tuż obok dawnej pętli tramwajowej)
44 -100 Gliwice

mob: 728 816 158 
biuro@magiaognia.com
www.MagiaOgnia.com

Godziny otwarcia:
pn-pt: 10 - 18
Wybrane soboty, po wcześniejszym umówieniu
tel.: 728 816 158
       32 431 64 14
sprawdź dojazd do firmy