W dzisiejszych czasach najbardziej pożądanym sposobem ogrzewania są kominki akumulacyjne i kominki powietrzne. Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re chcą mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać pa­le­nie w ko­min­ku przy jed­no­cze­snym opty­mal­nym roz­pro­wa­dze­niu po­wie­trza w kil­ku po­miesz­cze­niach.
Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter do­sko­na­le na­da­ją się do stwo­rze­nia ko­min­ka aku­mu­la­cyj­ne­go, me­cha­ni­zmy wkła­dów do gó­ry podno­szo­nych są nie­za­wod­ne na­wet przy wy­so­kich tem­pe­ra­tu­rach. Wkła­dy są rów­nież ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób ce­nią­cych  do­sko­na­łość i pięk­ny de­si­gn.
 

1. KOMFORT CZYSTEJ SZYBY
Przy wyborze kominka utrzymanie szyby w należytej czystości należy do priorytetów. Firma Hoxter spełnia te oczekiwanie w 100%. System doprowadzenia powietrza spalania jest skonstruowany w taki sposób, że doprowadzane do paleniska powietrze jest nawiewane na szybę. Dzięki czemu powstaje dynamiczna osłona, która odprowadza zanieczyszczenia, kurz i sadzę z powrotem do paleniska.

2. PODWÓJNE PRZESZKLENIE
Dzięki podwójnie przeszklonej szybie możesz cieszyć się intensywnym płomieniem bez przegrzania pomieszczenia. Przez zastosowanie nowoczesnej izolacji budowlanej, zapotrzebowanie na ogrzanie całych domów lub pojedynczych pomieszczeń znacznie zmalało. Dzięki zastosowaniu podwójnego przeszklenia cechy izolacyjne drzwiczek zostały znacząco polepszone tak, że ilość ciepła promieniującego przez drzwiczki do pomieszczenia została zredukowana. Przez co nie dochodzi do przegrzania pomieszczenia.

 

3. ŁATWA OBSŁUGA
W wkładach firmy Hoxter paleniska są tak szczelne, że ogień natychmiast reaguje na najmniejszą regulację powietrza. Elementy pomagające w obsłudze wkładu zostały tak skonstruowane, że te, które są w użyciu są naturalnie schładzane. Dzięki zastosowaniu np. stali szlachetnej efekt chłodzenia jest wzmocniony. Formy i ruchy poszczególnych elementów zostały stworzone w taki sposób, że są bardzo naturalne i intuicyjne w obsłudze.

4. WYDAJNE SPALANIE I MAŁA ILOŚĆ ODPADÓW
Wiele zalet dla użytkownika ma zastosowanie bezrusztowego spalania. We wkładach firmy Hoxter materiał opałowy wypala się aż do najdrobniejszego popiołu, dzięki czemu cała energia cieplna zostaje wykorzystana. Sprzyja to wszystko czystemu spalaniu i pozwala na utrzymanie szyby w czystości.

5. DESIGN DRZWICZEK Z WYJMOWANYM UCHWYTEM
Rączka kominka dostępna jest w wersji czarnej lub nierdzewnej, klasycznej sprężynowej lub prostej i wąskiej. W przypadku drzwiczek z górnym wysuwem firma Hoxter opracowała oryginalną rączkę zdejmowaną. Wyjmowany uchwyt drzwiczek pozwala na stworzenie naturalnego niezakłóconego widoku ognia. W dolnej części drzwiczek znajduje się gniazdo, do którego należy wsunąć uchwyt. Po zamknięciu paleniska, uchwyt może zostać w drzwiczkach lub może być wyjęty i przechowywany w specjalnie zaprojektowanej obudowie.6. WYKŁADZINA PALENISKA 
Oprócz standardowej jasnej wykładziny, Hoxter oferuje również ciemną wykładzinę we wnętrzu wkładu kominkowego. Została ona zaprojektowana i stworzona do wnętrz, w których jasna wykładzina paleniska mogłaby rozpraszać
7. TYLNE PRZYKŁADANIE
Tylne przeszklenie stanowi czyste rozwiązanie dla Twojego mieszkania lub domu. Dzięki temu szyba widokowa daje swobodne spojrzenie na płomienie z pomieszczenia, a tylne drzwiczki służą tylko do załadunku drewna. Tylne drzwiczki są tak skonstruowane, że są niewidoczne przez przednią szybę, nie wpływają również na efektywność spalania ani czystość szyby
8. WKŁADY KOMINKOWE Z DODATKOWĄ MASĄ AKUMULACYJNĄ 
Masa akumulacyjna połączona za wkładem kominkowym zwiększa wartość użytkową kominka. Dzięki swoim zdolnościom akumulacyjnym wydłuża częstotliwość dokładania paliwa oraz promieniuje zdrowym ciepłem.


Parametry techniczne oraz oferta cenowa znajduje się tutaj.