Facebook
Google+
Instagram

Strefa dla Architektów

Zapraszamy do współpracy Architektów, Projektantów Wnętrz, Firmy Projektowe.
Wielu architektów już nam zaufało.
Ze swojej strony gwarantujemy profesjonalne doradztwo techniczne poparte wieloletnim doświadczeniem na rynku usług zduńskich, szybki dostęp i pełną informacje na temat proponowanych urządzeń, szeroka gamę wkładów kominkowych i piecy wolnostojących renomowanych europejskich producentów. Zainteresowanym gwarantujemy pełen pakiet szkoleń na temat oferowanych produktów oraz atrakcyjne warunki współpracy.
Jesteśmy pewni, że nasza współpraca zaowocuje ciekawymi i niebanalnymi realizacjami, ponieważ wiemy , że wyjątkowe projekty potrzebują Waszej wyobraźni i naszych produktów.
Współpraca z Architektami i Projektantami wnętrz jest dla nas bardzo ważna!
Zapraszamy do kontaktu:
tel. kom. 538 286 770
Adres email: magda@magiaognia.com

Skontaktuj się z nami

Magia Ognia
ul. Daszyńskiego 153
(tuż obok dawnej pętli tramwajowej)
44 -100 Gliwice

mob: 728 816 158 
biuro@magiaognia.com
www.MagiaOgnia.com

Godziny otwarcia:
pn-pt: 10 - 18
Wybrane soboty, po wcześniejszym umówieniu
tel.: 728 816 158
       32 431 64 14
sprawdź dojazd do firmy
Strefa dla Architektów
Strefa dla Architektów
Strefa architekta w dążeniu do idealnego kominka…
Zapraszamy do współpracy Architektów, Projektantów Wnętrz, Firmy Projektowe.

Czytaj więcej
Hoxter - ważne informacje
Hoxter - ważne informacje
Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re chcą mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać pa­le­nie w ko­min­ku przy jed­no­cze­snym opty­mal­nym roz­pro­wa­dze­niu po­wie­trza po kil­ku po­miesz­cze­niach.
Czytaj więcej
„Wszyscy” są tańsi niż BRUNNER! - Jesteśmy dumni
„Wszyscy” są tańsi niż BRUNNER! - Jesteśmy dumni
Dlaczego? Ponieważ przy budowie pieca kaflowego tańsze rozwiązanie nigdy nie okazuje się lepsze...
Czytaj więcej
Hase. Zachwycające piece!
Hase. Zachwycające piece!
Dobre piece pochodzą z Niemiec. Z Trier. 
Wszystko przemawia za piecami Hase. 

Czytaj więcej
Hoxter wodny
Hoxter wodny
De­cy­du­jąc się na wkład ko­min­ko­wy z płasz­czem wod­nym podłą­czo­nym ze zbior­ni­kiem aku­mu­la­cyj­nym – bu­fo­rem ma­my wspa­nia­łą al­ter­na­ty­wę dla in­nych źró­deł ogrze­wa­nia.
Czytaj więcej
Kominki na gaz
Kominki na gaz
Kominki gazowe to nie tylko elegancki design i wizja żywego ognia, to także bezproblemowa obsługa i możliwość montażu w każdym miejscu. Jakie są zalety posiadania urządzenia grzewczego na gaz?
Czytaj więcej