Facebook
Google+
Instagram

Piece kuchenne

Przypuszczalnie wiele osób pamięta stary kaflowy piec kuchenny i krzątającą się obok babcię, częstującą szklanką gorącego kakao i chrupiącym swojskim chlebem. Takie wspomnie­nia powo­dują, że pewnego dnia pragniemy posiadać swój własny, często niepowtarzalny, piec kaflowy; cieszyć się jego ciepłem, zdrowo przyrządzonymi potrawami i przy okazji wspaniałym nastrojem…
Poniżej w galerii prezentujemy Państwu kilkadziesiąt inspiracji/propozycji różnych pieców.
Proszę pamiętać, iż każdy piec powinien uszyty być na miarę Państwa potrzeb...
Pisząc wprost - do odwiedzin w naszej firmie zapraszamy na etapie projektowania domu.
Do zobaczenia niebawem :)
Strefa dla Architektów
Strefa dla Architektów
Strefa architekta w dążeniu do idealnego kominka…
Zapraszamy do współpracy Architektów, Projektantów Wnętrz, Firmy Projektowe.

Czytaj więcej
Hoxter - ważne informacje
Hoxter - ważne informacje
Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re chcą mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać pa­le­nie w ko­min­ku przy jed­no­cze­snym opty­mal­nym roz­pro­wa­dze­niu po­wie­trza po kil­ku po­miesz­cze­niach.
Czytaj więcej
„Wszyscy” są tańsi niż BRUNNER! - Jesteśmy dumni
„Wszyscy” są tańsi niż BRUNNER! - Jesteśmy dumni
Dlaczego? Ponieważ przy budowie pieca kaflowego tańsze rozwiązanie nigdy nie okazuje się lepsze...
Czytaj więcej
Hase. Zachwycające piece!
Hase. Zachwycające piece!
Dobre piece pochodzą z Niemiec. Z Trier. 
Wszystko przemawia za piecami Hase. 

Czytaj więcej
Hoxter wodny
Hoxter wodny
De­cy­du­jąc się na wkład ko­min­ko­wy z płasz­czem wod­nym podłą­czo­nym ze zbior­ni­kiem aku­mu­la­cyj­nym – bu­fo­rem ma­my wspa­nia­łą al­ter­na­ty­wę dla in­nych źró­deł ogrze­wa­nia.
Czytaj więcej
Kominki na gaz
Kominki na gaz
Kominki gazowe to nie tylko elegancki design i wizja żywego ognia, to także bezproblemowa obsługa i możliwość montażu w każdym miejscu. Jakie są zalety posiadania urządzenia grzewczego na gaz?
Czytaj więcej