Facebook
Google+
DaWanda

Hase. Zachwycające piece!

Dobre piece pochodzą z Niemiec. Z Trier.
Wszystko przemawia za piecami Hase. My także.
Jedynym powodem dlaczego piece Hase są wykonane wyłącznie w Niemczech jest: jakość. Tylko tam optymalnie współgra połączenie wszelkich kroków produkcyjnych w jednym miejscu.
Piece Hase zdobywają nagrody za swój design. Za piękno. Za jakość. A to potwierdza, że firma Hase obrała właściwą drogę, nie godząc się na kompromisy podczas pracy nad designem swoich produktów.
Kilka słów na temat ceramiki.
Państwa kolor,, Państwa styl! Ceramika to czysty naturalny produkt. Pochłania ciepło pieca, a następnie powoli i stopniowo je oddaje. Robi to bardzo dobrze i świetnie wygląda.
Katalog pieców Hase

Skontaktuj się z nami

Magia Ognia
ul. Daszyńskiego 153
(tuż obok dawnej pętli tramwajowej)
44 -100 Gliwice

mob: 602 620 302, 728 816 158
biuro@magiaognia.com
www.MagiaOgnia.com

Godziny otwarcia:
pn-pt: 10 - 18
sob: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 602 620 302
sprawdź dojazd do firmy
Strefa dla Architektów
Strefa dla Architektów
Strefa architekta w dążeniu do idealnego kominka…
Zapraszamy do współpracy Architektów, Projektantów Wnętrz, Firmy Projektowe.

Czytaj więcej
Hoxter - ważne informacje
Hoxter - ważne informacje
Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re chcą mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać pa­le­nie w ko­min­ku przy jed­no­cze­snym opty­mal­nym roz­pro­wa­dze­niu po­wie­trza po kil­ku po­miesz­cze­niach.
Czytaj więcej
„Wszyscy” są tańsi niż BRUNNER! - Jesteśmy dumni
„Wszyscy” są tańsi niż BRUNNER! - Jesteśmy dumni
Dlaczego? Ponieważ przy budowie pieca kaflowego tańsze rozwiązanie nigdy nie okazuje się lepsze...
Czytaj więcej
Hase. Zachwycające piece!
Hase. Zachwycające piece!
Dobre piece pochodzą z Niemiec. Z Trier. 
Wszystko przemawia za piecami Hase. My także.

Czytaj więcej
Hoxter wodny
Hoxter wodny
De­cy­du­jąc się na wkład ko­min­ko­wy z płasz­czem wod­nym podłą­czo­nym ze zbior­ni­kiem aku­mu­la­cyj­nym – bu­fo­rem ma­my wspa­nia­łą al­ter­na­ty­wę dla in­nych źró­deł ogrze­wa­nia.
Czytaj więcej